JP | EN
Toru Kaneko
Espace 2017-2019 1760×1760mm
>Map
>More


Toru Kaneko
Espace 2017-2019, 1760×1760m
muragishi
Mai Muragishi
mineral pigments and glue on paper, 2018
Kazuo Yoshida
photography
Yutaka Ishida
pencil on paper, 2013

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida
Nobuyoshi Fukushima
Tomona Konita
Ai Morikawa
Natsuki Takeuchi
Miwa Fujimoto
Mikiko Hirayama
Yuki Sato
Miki Sugiyama
Yuki Nonaka
Mai Muragishi
Kazuo Yoshida
Masanori Hoshino
Chihiro Takeda

Press Release

Download (PDF)


Information


Past Exhibition

2019.01.18 - 01.30
EVOLVING

2017.02.16 - 02.27
EVOLVING