JP | EN
Toru Kaneko
Espace 2017-2020 1760×1760mm
>Map
>More


Toru Kaneko
Espace 2017-2020, 1760×1760m
Tomona Konita
pigments on paper, 2020
Yuki Sato
acrylic, ink and pencil on paper, 2020
Ai Morikawa
charcoal on paper, 2020
Yutaka Ishida
acrylic and pencil on canvas, 2020
Nobuyoshi Fukushima
graphite powder on paper, 2018
Shun Sato
photography, 2020

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida
Nobuyoshi Fukushima
Mio Horie
Tomona Konita
Ai Morikawa
Natsuki Takeuchi
Miwa Fujimoto
Mikiko Hirayama
Yuki Sato
Miki Sugiyama
Yuki Nonaka
Mai Muragishi
Shun Sato
Masanori Hoshino
Chihiro Takeda

Press Release

Download (PDF)


Information


Past Exhibition

2020.03.10 - 03.15
EVOLVING

2019.01.18 - 01.30
EVOLVING

2017.02.16 - 02.27
EVOLVING