menu
close

chevron_leftArtists

Tomona Konita

2015
mixed media
250×420×210mm

2018
mixed media
223 × 405 × 295 mm

2019
mixed media
250 × 300 × 100 mm

2020
mixed media
460 × 230 × 320 mm

2021
mixed media
250 × 300 × 100 mm

2020
pigments on paper
515 × 364 mm

2020
pigments on paper
515 × 364 mm

2022
pigments on paper
515 × 364 mm

2022
pigments on paper
515 × 364 mm

2021
acrylic on panel
606 x 500 mm

2018
acrylic and pigment on paper
500 x 385 mm

2017
acrylic on paper
158 x 227 mm

2017
acrylic on paper
158 x 227 mm

chevron_leftBack