menu
close

Past Exhibition 2019

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Mio Horie / Tomona Konita / Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / Ai Morikawa / Miwa Fujimoto / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Natsuki Kobayashi / Mai Muragishi / Yuki Nonaka / Wataru Yasuda / Shun Sato

Press Release

Download (PDF)

渋谷ヒカリエ 8階  8/CUBE

Past Exhibition 2019

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Mio Horie / Tomona Konita / Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / Ai Morikawa / Miwa Fujimoto / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Natsuki Kobayashi / Mai Muragishi / Yuki Nonaka / Wataru Yasuda / hun Sato

Press Release

Download (PDF)

photo Satoshi Utagawa