menu
close

Past Exhibition 2020

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Tomona Konita / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Miwa Fujimoto / Mikiko Hirayama / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Yuki Nonaka / Mai Muragishi / Kazuo Yoshida / Masanori Hoshino / Chihiro Takeda

Press Release

Download (PDF)

渋谷ヒカリエ 8階  8/CUBE

Past Exhibition 2020

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nobuyoshi Fukushima / Tomona Konita / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Miwa Fujimoto / Mikiko Hirayama / Yuki Sato / Miki Sugiyama / Yuki Nonaka / Mai Muragishi / Kazuo Yoshida / Masanori Hoshino / Chihiro Takeda

Press Release

Download (PDF)

photo Satoshi Utagawa