menu
close

Art Director / Artist

Toru Kaneko

1955 Born in Yokohama, Kanagawa
1978 Graduated from Musashino Art University.
1980-1982 Ecole National Supérieur Des Beaux-Arts.
1982-1983 Atelier dix-sept studied with S.W.Hayter
Exhibition:Contemporary Art Exhibition of Japan, Bernheim-jeune (Paris), Galerie Ando (Tokyo), and many others.
Produced « Goethe Almanach de 1822 » with Theatre Typographique

Artists

Yukari Ando

Nobuyoshi Fukushima

Ai Morikawa

Miki Sugiyama

Yuki Nonaka

Mai Muragishi

Yutaka Ishida

Shun Sato

Chihiro Takeda

Kazuo Yoshida

Mikiko Hirayama

Masanori Hoshino

Yuki Sato

Natsuki Takeuchi

Miwa Fujimoto

Kazuaki Kaneda

Wataru Yasuda

Mio Horie

Tomona Konita

photo Mareo Suemasa