menu
close

Art Director / Artist

Toru Kaneko

1955 Born in Yokohama, Kanagawa
1978 Graduated from Musashino Art University.
1980-1982 Ecole National Supérieur Des Beaux-Arts.
1982-1983 Atelier dix-sept studied with S.W.Hayter
Exhibition:Contemporary Art Exhibition of Japan, Bernheim-jeune (Paris), Galerie Ando (Tokyo), and many others.
Produced « Goethe Almanach de 1822 » with Theatre Typographique

Artists

Nobuyoshi Fukushima

Ai Morikawa

Miki Sugiyama

Shun Sato

Yuki Nonaka

Mai Muragishi

Yutaka Ishida

Kazuo Yoshida

Chihiro Takeda

Wataru Yasuda

Mikiko Hirayama

Masanori Hoshino

Yuki Sato

Natsuki Takeuchi

Miwa Fujimoto

Kazuaki Kaneda

Kotaro Hiramatsu

Mio Horie

Tomona Konita

photo Mareo Suemasa