menu
close

Past Exhibition 2017

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nozomu Takekawa / Mari Tsutsumi / Mamiko Niinuma / Akiko Fukazawa / Mio Horie / Nobuyoshi Fukushima / Kazuaki Kaneda / Tomona Konita / Yuki Sato / Miwa Fujimoto / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / tao..kato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Yukari Ando

Press Release

Download (PDF)

Shibuya Hikarie 8F 8/CUBE

Past Exhibition 2017

Art Director / Artist

Toru Kaneko

Artists

Yutaka Ishida / Nozomu Takekawa / Mari Tsutsumi / Mamiko Niinuma / Akiko Fukazawa / Mio Horie / Nobuyoshi Fukushima / Kazuaki Kaneda / Tomona Konita / Yuki Sato / Miwa Fujimoto / Ai Morikawa / Natsuki Takeuchi / Mikiko Hirayama / tao..kato / Miki Sugiyama / Ringo Takemura / Yukari Ando

Press Release

Download (PDF)

photo Mareo Suemasa